Ondernemingsconferentie.be

 

Actualiteitsdebat Vlaams ondernemerschap
Ter voorbereiding van de Vlaamse Ondernemingsconferentie organiseerde het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over het Vlaams ondernemerschap. Lees meer
Waarom een Eco-efficiŽntiescanprogramma?
Met de ondernemingsconferentie van 2003 werd een ambitieus pakket van beleidsmaatregelen goedgekeurd dat op korte termijn geÔmplementeerd moet worden. Een daarvan is de ontwikkeling van een eco-efficiŽntie-scan. Lees meer
Federale super-ministerraad in Gembloux
Actuele vraag van de heer Chris Vandenbroeke tot de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de beslissingen genomen door de federale regering tijdens de ministerraad in Gembloux en de impact ervan op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen Lees meer
Meer info
Meer info
Meer info
Energiebesparingsfonds
Het energiebesparingsfonds heeft als doel om goedkope leningen toe te kennen voor structurele maatregelen die de besparing van energie in woningen bevorderen. Verneem meer.
Het auditconvenant
In uitvoering van het regeerakkoord en de Ondernemingsconferentie, heeft de Vlaamse Regering op 10 juni 2005 het Auditconvenant over energie-efficiŽntie in de industrie definitief goedgekeurd. Lees meer
Milieu-innovatieplatform
De Vlaamse regering lanceert, in uitvoering van ťťn van de opties van de Ondernemingsconferentie, het milieu-innovatie platform (MIP). Het is de bedoeling om alle relevante actoren uit het bedrijfsleven, de onderzoeksinstellingen, de overheidsbedrijven en de overheidsadministraties bij dit platform te betrekken. Lees meer
Situering van het MIP
Drie Vlaamse bevoegdheidsdomeinen (innovatie, leefmilieu, energie) bundelen hun actiemiddelen in samenwerking met alle relevante actoren inzake Vlaamse milieu- en energietechnologie. Lees meer
Toekomstgericht ondernemen
TRIVISI is een ambitieus project dat het toekomstgericht ondernemen in Vlaanderen moet stimuleren en waar de aandacht voor mens, milieu en maatschappij centraal staat. Reeds meer dan 1.500 bedrijven en organisaties zijn in het TRIVISI-project meegestapt. Lees meer
Meer info
In voorbereiding
Energiesnoeiers
In voorbereiding
Vertragingen
Vraag om uitleg van de heer Roland Van Goethem tot mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de vertragingen in de uitvoering van de ondernemingsconferentie. Lees meer
Politici
Fientje Moerman en Vincent Van Quickenborne over de Vlaamse Ondernemingsconferentie Lees meer
Vlaanderen te weinig ondernemend
De weinige beschikbare indicatoren geven aan dat Vlaanderen, bijvoorbeeld op het vlak van snel groeiende ondernemingen, achterop hinkt. Daarom moeten wij, met zijn allen, meer ondernemend worden, meent Hans Crijns, professor aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Lees meer
Meer info
In voorbereiding
Meer info
In voorbereiding
Verwarmingstoelage
U komt in aanmerking voor een verwarmingstoelage als u tegelijk aan drie voorwaarden voldoet:
  • u heeft een laag inkomen (lees verder wat hieronder verstaan wordt);
  • u verwarmt uw woning met huisbrandolie (zowel bij levering van grote als van kleine hoeveelheden), met petroleum (losse kacheltjes) of met bulkpropaangas (petroleumgas);
  • de prijs per liter, vermeld op de factuur, is gelijk aan (of ligt hoger dan) 0,40 euro.

  • Meer info op www.mazoutprijs.be
    Energieprestatie regelgeving
    In voorbereiding